Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Kredyt w banku, dług u znajomego, chwilówka pozabankowa czy pożyczka od kumpla – wszelkie zobowiązania finansowe mogą skutkować odpowiednimi działaniami, jeśli nie będą spłacane w wyznaczonym czasie. Zanim dojdzie do podjęcia ostatecznych kroków i skierowania sprawy do komornika, istnieje kilka łagodniejszych metod na ściągnięcie długu. Kiedy jednak dochodzi do zajęcia nieruchomości przez komornika?

Rozmowy z wierzycielem

Oczywiste jest, że mając do spłaty jakiś dług, trzeba liczyć się z konsekwencjami w przypadku uchylania się od tej czynności. Pierwsze rozmowy należą do najbardziej pokojowych. Wierzyciel upomina się o swoje finanse telefonicznie, za pośrednictwem maili lub listownie. Na tym etapie można wypracować wspólne rozwiązania, ustalić dogodny termin spłaty i formę zwrotu należności.

Kiedy dłużnik pomimo ustaleń uchyla się od spłaty zobowiązań, wierzyciel postanowi wyegzekwować swoje pieniądze, udając się do windykatora. Nie oznacza to jeszcze jakiegokolwiek zajęcia majątku. Pracownik działu windykacji zaproponuje rozłożenie długu na raty i określi terminy, w których należy ich dokonywać na rzecz wierzyciela. Jeśli takie działania również nie przyniosą rezultatu pomimo ponagleń i upomnień, sprawa trafia do komornika.

Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Kiedy można spodziewać się wizyty komorniczej?

Jeśli toczy się postępowanie sądowe o odzyskanie długu, komornik może odwiedzić dłużnika tuż po tym, jak zapadnie wyrok. Tego typu orzeczenia sądowe nie wymagają uprawomocnienia, co oznacza, że niemal natychmiast otrzymują tytuł wykonawczy. Na mocy wyroku do sprawy zostaje zatem przydzielony komornik, który w każdej chwili może zapukać do drzwi dłużnika.

Utrudnianie przeprowadzania czynności komorniczych działa wyłącznie na niekorzyść dłużnika. Komornik może skorzystać z pomocy policji, a nawet zadzwonić po ślusarza, który umożliwi mu wejście do mieszkania. Również pora wizyty komornika nie jest bliżej określona – egzekucja ma być skuteczna, co oznacza, że może on wejść do domu nawet w nocy, a także pod nieobecność dłużnika.

Komornik nie uprzedza o terminie swojej wizyty. Jeśli jednak dłużnik nadal uparcie unika konfrontacji, komornik ma prawo wejść do mieszkania w asyście policji i zająć wszelkie ruchomości, które uzna za stosowne (z wyjątkiem sprzętów, które niezbędne są do zaspokajania podstawowych życiowych potrzeb, tj. lodówka, pralka itd.). Jeśli kwota zadłużenia jest wysoka, lub jeśli postępowanie komornicze prowadzone jest w wyniku uchylania się od spłaty rat kredytu hipotecznego, komornik zajmuje nieruchomość i może wystawić ją na licytację. Na tym etapie nie ma już możliwości podjęcia rozmów z egzekutorem i odzyskania nieruchomości.

Egzekucja komornicza nieruchomości

Jeśli wierzycielowi nie udało się odzyskać swoich należnością poprzez windykację, jedynym i skutecznym krokiem zastosowanie egzekucji komorniczej. Skuteczny komornik sądowy Warszawa działa szybko, precyzyjnie i zgodnie z prawem, pomagając wierzycielowi odzyskać jego pieniądze w możliwie jak najkrótszym czasie.