Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

W polskim prawie istniej coś takiego jak instytucja zasiedzenia nieruchomości. Co warto o niej wiedzieć? Kiedy dochodzi do zasiedzenia nieruchomości? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ten sposób nabycia własności okazał się dla nas skuteczny? Oto ważne informacje, które z całą pewnością przydadzą się osobom zainteresowanym tym tematem.

Zasiedzenie nieruchomości - podstawowe informacje

Za zasiedzenie nieruchomości uznaje się pewien sposób nabycia nieruchomości, której to dana osoba nie jest właścicielem. Do takiego przejęcia dochodzi nie na skutek zawartej umowy, ale na podstawie przepisów prawa określonych w Kodeksie Cywilnym. Aby takie nabycie cudzej nieruchomości było możliwe muszą zostać spełnione konkretne warunki. O jakich warunkach mowa? Przede wszystkim o właściwym okresie czasu oraz o posiadaniu samoistnym. Oznacza to, że dana osoba musi samodzielnie władać nieruchomością przez pewien określony przepisami prawa czas. Jeżeli posiadacz nieruchomości, który nie był jej prawnym właścicielem był szczerze, ale i błędnie przekonany o tym, że ta nieruchomość należy do niego to wówczas czas potrzebny do zasiedzenia to okres 20 lat. Mówimy, bowiem wtedy o tak zwanym zasiedzeniu z dobrej wiary. Istnieją jednak i takie sytuacje, w których osoby władają daną nieruchomością mimo pełnej świadomości, iż nie są jej prawnymi właścicielami. Jest to wówczas zasiedzenie w złej wierze i aby zostało uznane musi trwać przez okres 30 lat. Czy zasiedzieć można tylko nieruchomość? Jak się okazuje nie, o zasiedzeniu możemy mówić także w przypadku rzeczy ruchomych, użytkowania wieczystego czy też nawet w przypadku służebności gruntowej.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Co jeszcze warto wiedzieć na temat zasiedzenia nieruchomości?

Czy do uznania zasiedzenia nieruchomości trzeba zakładać sprawę w sądzie? Należy podkreślić, że co prawda do zasiedzenia nieruchomości dochodzi w sposób automatyczny, wynika to z przepisów prawa, jednak konieczne jest również złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. W sądzie odbędzie się postepowanie nieprocesowe o stwierdzeniu zasiedzenia na skutek, którego zostanie wydane właściwe postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości. Aby postępowanie została rozstrzygnięte na naszą korzyść musimy udowodnić przed sądem, że spełniliśmy warunki niezbędne do zasiedzenia nieruchomości. Oficjalnymi właścicielami nieruchomości zostajemy po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu. Takie prawomocne postanowienie jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia nam między innymi wpis do księgi wieczystej czy też późniejszą sprzedaż nieruchomości. Jeżeli szukamy pomocy w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości to pamiętajmy, że w tej kwestii najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na skorzystanie z usług profesjonalnej i doświadczonej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów, takiej jak np. Kancelaria Acito. Specjaliści zatrudnieni w tej Kancelarii w fachowy sposób pomogą nam w wypełnieniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości, skompletowaniu wymaganych dokumentów, a także zapewnią nam pełnomocnictwo procesowe.