Elektrownia wiatrowa – co warto o niej wiedzieć?

Rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii, znajduje swoje przełożenie na wdrażanie coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wykorzystanie sił natury staje się coraz częstszym sposobem na pozyskanie energii elektrycznej, która domyślnie ma zastąpić energię produkowaną poprzez spalanie węgla. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, jest powolne wyczerpywanie się zasobów węgla. Wśród odnawialnej, ekologicznej energii duże znaczenie przypisuje się elektrowni wiatrowej. W specjalnych wiatrakach wykorzystuje się siłę wiatru, aby generować energię przetwarzaną na elektryczność. Ta zaś wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. W ciągu ostatnich lat, zauważyć mogliśmy, że na terenie całej Europy pojawiło się coraz więcej olbrzymich turbin wiatrowych, napędzanych właśnie energią wiatru.

Zalety stawiania elektrowni wiatrowych

Dlaczego w ogóle warto sięgnąć po energię wiatrową? Największą zaletą wykorzystywania turbin wiatrowych jest proekologiczny, przyjazny dla środowiska sposób pozyskiwania energii. Dzięki takim turbinom nie musimy emitować do atmosfery spalin oraz gazów, które normalnie powstają np. w procesie spalania węgla. Co więcej, wiatr jest energią odnawialną, więc nie zostanie on wyczerpany, czego nie można powiedzieć np. o gazie, węglu czy ropie naftowej. Wiatr jest też zupełnie darmowym źródłem energii i jedynie wystarczy, że zainwestujemy w postawienie turbin i innych koniecznych opłat. To jednak prowadzi do pewnych wad takiego rozwiązania.

Elektrownia wiatrowa – co warto o niej wiedzieć?

Wady elektrowni wiatrowych

Specyfika pozyskiwania energii z wiatru sprawia, że niezaprzeczalnie dostrzec można szereg wad. Podstawową wadą jest wysoki koszt wstępnej inwestycji. Konieczne jest opłacenie nie tylko materiałów i wykonania turbin, ale i wydzierżawienie odpowiedniej powierzchni terenu. Co więcej, takie „farmy” energii wiatrowej powinny znajdować się z dala od aglomeracji miejskich. Choć wiatr jest niezwykle ekologicznym źródłem energii, niezaprzeczalnie jest też niezwykle niestabilnym źródłem. Nie mamy bowiem wpływu na to, czy i jak mocno będzie wiał wiatr, a co za tym idzie, czasem turbiny mogą nie produkować wystarczającej energii.