Instalacja hydrauliczna w domu – jak ją prawidłowo wykonać?

Instalacja hydrauliczna jest niezbędna w każdym domu. Dostęp do bieżącej wody zimnej i ciepłej pozwala na dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków oraz komfortowe korzystanie z budynku. Instalacja hydrauliczna w domu powinna dostarczać wody dobrej jakości, w odpowiednich ilościach oraz pod właściwym ciśnieniem. Jak prawidłowo wykonać oraz poprowadzić instalację wodną, aby zapewnić sobie komfortowe korzystanie z bieżącej wody w domu?

Instalacja hydrauliczna w domu – planowanie jej układu

Instalacja hydrauliczna powinna zostać tak rozplanowana, aby jej przyłącza znalazły się we wszystkich pomieszczeniach, w których będziemy chcieli mieć dostęp do bieżącej wody. Koniecznie muszą znaleźć się one w kuchni, łazienkach, pralni, a niekiedy także w garażu, piwnicy lub na poddaszu, w zależności od sposobu, w jakim planujemy wykorzystywać te pomieszczenia. Instalację wodną układa się tak samo, bez względu na to, czy woda jest doprowadzana z wodociągu czy ze studni.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na kształt instalacji wodnej jest sposób podgrzewania wody. Jeśli woda jest podgrzewana centralnie, rura z zimną wodną powinna być doprowadzona tylko do urządzenia grzewczego (kotła lub podgrzewacza), z którego następnie należy wyprowadzić dwa równoległe przewody – z ciepłą i zimną wodą do poszczególnych baterii. W sytuacji, kiedy przyłącza znajdują się w znacznej odległości od urządzenia grzewczego, należy zadbać o dodanie dodatkowego przewodu cyrkulacyjnego. Pozwoli to na korzystanie z ciepłej wody od razu po odkręceniu kranu.

Instalacja hydrauliczna w domu – jak ją prawidłowo wykonać?

Układ trójnikowy czy rozdzielaczowy – który sposób układania rur wybrać?

Istnieją dwa sposoby układania rur doprowadzających wodę. Pierwszym z nich jest układ trójnikowy. Jego zastosowanie polega na odprowadzeniu od przyłącza doprowadzającego wodę do budynku przewodu głównego, od którego będą wychodziły podłączenia do poszczególnych punktów poboru wody. Podłączenia mogą zostać ułożone wzdłuż ścian budynku prostopadle lub równolegle do siebie. Odpowiedni kształt instalacji uzyskuje się poprzez połączenie prostych odcinków rur za pomocą odpowiednich kształtek, które układa się w bruzdach ściennych i przykrywa tynkiem.

Drugim sposobem układania rur jest układ rozdzielaczowy. W tej sytuacji, przewód główny jest zasilany rozdzielaczem, od którego wychodzą osobne przewody trafiające do poszczególnych punktów poboru wody. W domach liczących sobie więcej niż jedno piętro, na każdej z kondygnacji umieszczane są rozdzielacze. Rury są natomiast układane w warstwie wylewki na posadzce, a rozdzielacz umieszcza się w specjalnej szafce podtynkowej. Cała instalacja wodna w domu wykonana w układzie rozdzielaczowym powinna zostać dodatkowo odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Każda instalacja hydrauliczna w domu powinna być wyprowadzona na odpowiednią wysokość tak, aby bez problemu możliwe było zainstalowanie baterii oraz podłączenie urządzeń korzystających z bieżącej wody (np. pralki, zmywarki i innych). Jej wykonanie warto więc powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która zadba o każdy element jej wykonania oraz przygotowania do użytku.